Zakończenie projektu „Szczucin jest LOVVE”

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji został powołany do życia na bazie Zespołu Szkół w Szczucinie (obecnie Szkoły Podstawowej)z udziałem partnerów – przedstawicieli organizacji społecznych i gospodarczych. Jego głównym celem było zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczucinie w okresie od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. funkcjonował w oparciu o otrzymany grant na opracowany projekt „Szczucin jest LOVVE” realizowany w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020(POWER), Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem głównym projektu pn. „Szczucin jest LOVVE” była edukacja i aktywizacja 200 osób dorosłych z Gminy Szczucin dotychczas nie biorących udziału (albo uczestniczących sporadycznie) w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się na obszarach zdegradowanych i defaworyzowanych.

Projekt zakończył się sukcesem. Efektem kilkumiesięcznej działalności było utworzenie i wyposażenie Lokalnego Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczucinie na bazie zasobów szkoły i Partnerów, rozwój kadry i narzędzi w obszarze kształcenia osób dorosłych, zbudowanie dobrych relacji pomiędzy osobami uczestniczącymi w tych działaniach. Rezultatem działań był udział 403 dorosłych mieszkańców w różnych formach kształcenia.

Dalsze funkcjonowanie, w tym w 2 letnim okresie trwałości wymaga zaangażowania środków własnych. Propozycją, która może zapewnić dalsze funkcjonowanie LOWE jest nawiązanie i ustanowienie Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie. Regulamin i zasady działania Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie został opracowany przez dotychczasowych Partnerów projektu i stanowi fundament dalszych działań.

Podjęta została przez Radę Miejską w Szczucinie uchwała w sprawie ustanowienia Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych w Gminie Szczucin w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Szczucinie, która pozwoli usankcjonować pozycję Gminy Szczucin jako Lidera Partnerstwa, daje podstawy do przeznaczenia w przyszłości na ten cel koniecznych środków finansowych a Deklaracja Samorządu Gminy Szczucin na Rzecz Rozwoju Kształcenia Ustawicznego Osób Dorosłych gwarantuje rozwój kapitału ludzkiego i znacznie wzmocni konkurencyjność gospodarczą gminy.

Wyrażamy gorące podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu „Szczucin jest LOVVE”.

Zespół zadaniowy ds. projektu.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 14 643-64-26

Godziny pracy sekretariatu: 7.00 - 15.00

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2024

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.