ARCHIPELAG SKARBÓW

W dniach 29-30.09.2021r. uczniowie klas ósmych wraz z wychowawcami wzięli udział w Programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów opracowanym przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia oraz motywowania do realizacji własnych pasji. Liczne ćwiczenia i zabawy interaktywne, zastosowane podczas warsztatów, wyzwoliły pozytywne zaangażowanie młodzieży, otwartość na współpracę z trenerami. Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności, talenty. Z dnia na dzień przygotowali wiersze, plakaty, prezentacje doświadczenia chemicznego, ciastka z hasłami, muf finki, ciasteczka, placki. Uczniowie, którzy włożyli wysiłek i przygotowali coś na festiwal, otrzymali ocenę pozytywną z przedmiotu, jakiego dotyczyło dzieło.

Trenerzy pomogli młodym ludziom w dostrzeżeniu znaczenia szacunku w relacjach międzyludzkich, ukazali pozytywne aspekty otwartości na dorosłych. Zachęcili młodzież do krytycznego spojrzenia na przekaz kultury masowej i reklamy.  Celem warsztatów było również wsparcie w obszarze programu profilaktycznego, który na co dzień jest realizowany w szkole i podjęcie raz jeszcze zagadnień zdrowego stylu życia w kontekście unikania alkoholu, narkotyków, pornografii i przemocy.

Wychowawcy uczestniczyli w programie ze swoimi wychowankami, wspierali i zachęcali uczniów do udziału w nim. Ponadto wszystkim wychowawcom klas uczestniczących w programie Archipelag Skarbów przekazano materiały dydaktyczne na dwie godziny wychowawcze dla klas biorących udział w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, które umożliwiają kontynuowanie pracy profilaktycznej w oparciu o przekaz programu.

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi za umożliwienie organizacji programu w Domu Parafialnym KANA.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, funduszy Gminy Szczucin na realizacje zadań profilaktycznych.

Drukuj