You are here: Home
.19.

19

...

.18.

18

...

.14.

14

...

.13.

13

...

.12.

12

...

.11.

11

...

.10.

10

...

.9.

9

...

.8.

8

...

.7.

7

...

.6.

6

...

.5.

5

...

.4.

4

...

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2019/20 przyjmowane będą w terminie od 2 do 15 września 2019 r. w godzinach pracy CUW w Szczucinie (7:30 – 15:30).

Wnioski do pobrania w Centrum Usług Wspólnych w Szczucinie.

Do wniosków należy załączyć stosowne zaświadczenia/ oświadczenia o wysokości dochodu netto osiągniętego w miesiącu sierpniu 2019 r. W przypadku utraty dochodu w miesiącu sierpniu, należy przedstawić dochód netto osiągnięty w miesiącu wrześniu.

Kryterium dochodowe uprawniające do przyznania stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Harcerze z naszej szkoły w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00 symbolicznie upamiętnili i oddali hołd powstańcom w 75. rocznicę Powstania Warszawskiego. Harcerze złożyli kwiaty pod Kwaterą Pamięci, gdzie również przy dźwięku syren zatrzymali się w symbolicznej chwili refleksji i zadumy, by uczcić pamięć wszystkich poległych.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Szczucinie

ul. Kościuszki 30
33-230 Szczucin
woj. małopolskie

sekretariat@sp-szczucin.pl

tel. 14 643-64-26

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczucinie 2019

Template by Joomla Templates & Darmowe szablony Joomla.